101

Японска матча

блатове с чай матча, крема сирене и млечна сметана

10 или 16 парчета 

ПРЕДИШНАСЛЕДВАЩА