117

Пита с плодове

Добуш платки, домашен крем

12 или 16 парчета 

ПРЕДИШНАСЛЕДВАЩА